Öğrenmek İstiyorum

Çocuklarda Kolestrol Riski

Her fırsatta gelecekteki salgın hastalık olarak adlandırılan durumun obezite olduğuna dikkat çekmekteyiz. Hatalı beslenme, gıda güvenliğinin sağlanamaması, anne sütüne gereken değer ve desteğin verilememesi sağlıksız bir geleceğin habercisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Obezite ve ailesel risklerin artması nedeniyle çocuk sağlığına bir kat daha dikkatli yaklaşmak, hiçbir şeyi göz ardı etmemek gerekiyor. Bu gerçekten hareket ederek, biz çocuk sağlığı ile uğraşan doktorlar olarak çocukların kolesterol düzeylerine karşı dikkatli olmak zorundayız. Bu görev doktorların olmakla birlikte, aynı hassasiyeti aileler de göstermek, bilinçli olmak durumundadır.

Çocuk ve ergenlik döneminde kolesterol düzeyi ne zaman kontrol edilmelidir?

- Ebeveynlerinde 55 yaşından genç erkek ve 65 yaşından genç kadınlarda kalp krizi, damar tıkanıklığı ve inme öyküsü olan
- Ebeveynlerinde total kolesterol düzeyi 240 mg/dL veya daha yüksek olan
- Ebeveynlerinde kalp hastalığı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara ve obezite olan
Çocuklara ilk kolesterol düzeyini kontrol amaçlı test iki yaştan sonra yapılmalı, en geç 10 yaşına kadar mutlak surette kolesterol düzeyleri kontrol edilmelidir.

Çocuklarda kolesterol düzeyi ile ilgili bilinmesi gereken değerler nedir?

- Kabul edilebilir düzey, total kolesterol için 170 mg/dL, LDL için 110 mg/dL’ nin altında olması
- Sınır düzey, total kolesterol için 170 – 199 mg/dL, LDL için 110 – 129 mg/dL
- Yüksek düzey, total kolesterol için 200 mg/dL, LDL için 130 mg/dL’ nin üzerinde olması
Çocuklarda yüksek kolesterol düzeyi, obezite, diyabet, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı ya da iyi çalışmayan tiroid bezinden kaynaklanabilir. Çocuklara bir başlangıç testi yapıldıktan sonra sınır, ya da yüksek düzeyde kolesterol sonucu ile karşılaşıldığında iki hafta sonra test yeniden yapılmalı, hala yüksek ise altta yatan durumun ortaya konulması için araştırılmalıdır.
Çocukluk döneminde bulunan yüksek kolesterol düzeyleri, yetişkin dönemi için iyi bir kanıt olduğundan, riskli çocuklar çok iyi izlenmelidir.